Hello world!

22 Aug

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
Advertisements

Sponheim og islam, hånd i hånd på rett vei!

13 Sep

Alle som ønsker 70 millioner muslimer inn i EU, hvorav 35 millioner som tar første fly til Norge for å jobbe hardt og gjøre Norge rikt, bør stemme Venstre. Lars Sponheim har tvilt seg frem til Norge med i EU. Mest fordi EUs neste store prosjekt, som samsvarer med  Sponheims ønskedrøm, er at Tyrkia skal forandre EU i samme retning som Sponheim ønsker. Sponheim og islam, hånd i hånd på rett vei.

Ontologen

Londons borgermester vil at alle skal faste med muslimene

6 Sep

Londons borgermester Boris Johnson mener det må være en god ide for londonere å faste en dag under muslimenes fastemåned ramadan, for på den måten bedre å forstå muslimene. Muslimene er pålagt av gud å faste for å minnes fattige, så det hadde ikke vært den verste ideen vi kunne delt med de. Nazistene hadde også mange gode ideer, blant annet arbeid til alle. Hvis vi ønsker å bedre forstå nazistene, så kan vi alle sammen fokusere på å skaffe arbeid til alle.

 

Hvis vi ønsker å bli bedre kjent med islam, kan vi også lese Koranen. For eksempel:  

 

”Horkvinnen og horkarlen, gi hver av dem hundre piskeslag, la ingen medlidenhet for dem gripe dere .. la en gruppe troende overvære deres avstraffelse(24:2)” Einar Bergs oversettelse. Hor forståes i denne forbindelse som sex utenfor ekteskapet.

 

Å lese koranen er en fin måte å bli kjent med muslimenes rasistiske gud på!

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3251970.ece

 

Ontologen

Venstresiden eksperimenterer med norsk kultur!

4 Sep

For venstresiden er ikke norsk kulturs overlevelse noe høyt prioritert mål. De er uttalt multikulturelle, dvs at de aksepterer andre kulturer som likeverdige den norske. Såfremt de fremmede kulturer ikke er fascistiske(noe ullent og ekkelt som venstresiden ikke liker) eller nazistiske er all kultur bra. Hvis elementer av annen kultur er negativ, så har dette ikke noe med kulturen å gjøre, det er et individproblem. Problemer eksisterer ikke på samfunnsnivåer som kultur eller religion.

 

En samfunnsverdi kan være: “Et samfunns kultur må overføres fra generasjon til generasjon, og dets styrke vil bl.a. av­henge av hva, og hvordan, dets nye medlem­mer lærer, enten gjen­nom ufor­melle belærende betingelser, eller i utdannelses­institusjoner. (Over­levelsen av samfunnets kultur må gjøres viktig for dets medlemmer.)”(Wikipedia).

 

Venstresiden har en ide om at norsk kultur vil bli bedre dersom man refleksjonsløst lar alle andre kulturer sette sitt preg på den. Altså det motsatte av en kulturkonservativ ideologi. Hvis kulturelementene stammer fra en kultur med sterke samfunnsmessige bånd mellom individene, slik som i patriarkalske og hierarkiske kulturer, kan det se ut som om venstresiden helt og holdent skrur av alle reservasjoner og kritikkløst lar ny kultur infisere den norske.

 

Hvis nordmenn ikke er stolte av sin kultur og det vi har oppnådd av dialog, demokrati, menneskerettigheter og friheter i dette landet, så er det selvsagt helt naturlig å fortsette å stemme rødgrønt. Det er bare viktig å reflektere over hvilke verdier man samtidig er med på å støtte og hvilke man er med på å fjerne.

 

Det faktum at vi i dag faktisk må diskutere om vi skal bruke sterke virkemidler for å avdekke kjønnslemlestelse, sier mye om hvor langt ned vi har sunket i sosialistgjørma. Når man må bruke tid på å finne ut av hvor viktig det er å hindre at småjenters seksualitet blir ødelagt for alltid og faktisk konkluderer med at det ikke er viktigere enn at vi kan eksperimentere oss frem i løpet av noen tiår med dialog og holdningsbyggende arbeid(noen som vet hvordan det foregår?), så forteller det meg at vi er iferd med å ødelegge noe viktig i norsk kultur. Dersom utenlandske fedre fra spesielle områder systematisk hadde voldtatt deres småjenter, så hadde de kjapt blitt puttet i fengsel. Fordi de ikke begår en kjent handling, så tenker sosialistene at det kan ikke være så ille. Hva er så forskjellen på å skjære i stykker en småjentes underliv for alltid og å voldta henne? Bare en sosialist kan klare å finne en stor forskjell her. Barnet er like skadet for alltid, konsekvensen er ødelagt seksualitet. Sånn tenker ikke en sosialist.

 

Når du nå går til valg, så minn deg selv på hvilke partier som er kulturkonservative og hvilke som er kultureksperimenterende på en svært farlig og negativ måte. Godt valg.

 

Ontologen    

Homofile jaget fra gatekjøkken

2 Sep

To homser kysser i juni på gatekjøkkenet Oslo Pizza & Kebab House i Tøyengata på Grønland. Naturlig nok klikker det for en voldelig muslim som jager det homofile paret ut på gata. En av guttene angrer etterpå på at han ”provoserte” muslimen ved å kysse kjæresten sin. Høyblokkene på Enerhaugen er kjent for sine mange homofile beboere. Mange av homsene der uttrykker det samme som de som måtte løpe fra gatekjøkkenet. De er klar over farene de utsetter seg for ved å bo blant muslimer og går derfor ikke hånd i hånd. Dette er en sped begynnelse på hva Oslo, andre byer, Norge og Europa har i vente etter hvert som vi importerer flere muslimer og de statistisk øker i antall i forhold til nordmenn.

 

Definisjonen på politisk korrekthet og relativistisk tenkning, Thomas Hylland Eriksen, oppsummerer at slik er det blitt i ”det nye Norge”, som han uttrykker det. Det er positivt at selv slike mennesker ser i hvilken retning Norge går når vi tar inn haugevis av muslimer som har totalt andre verdier enn nordmenn. Vi får ”jobbe langsiktig med holdninger” og håpe at vi ikke ender opp som de gjør så altfor mange steder ellers i Europa, der ”langsiktig, tålmodig arbeid” ikke bærer frukter. Hvorfor skulle det det, så lenge muslimene har totalt andre verdier enn oss, avskyelige verdier de er stolte av!

 

Ontologen     

SOS-rasisme om skoledebatter

29 Aug

Det hevdes at SOS-rasisme ikke tar avstand fra voldshandlingen mot en representant for Norgespatriotene.

 

Rett skal være rett. NTB hevder, så vidt jeg forstår av teksten,(de klarer jo ikke å skrive ordentlig norsk), http://www.fvn.no/nyheter/innenriks/article695754.ece, at Trond Thorbjørnsen  på vegne av organisasjonen(SOS-rasisme) tar avstand fra voldshandlingen.

 

Problemet for Trond Thorbjørnsen og SOS-rasisme dukker opp i avsnittet under, der TT sier at voldshandlingen demonstrerer at nazister ikke har noe i en skoledebatt å gjøre. Han tolker volden som et tegn på at offeret ikke burde ha deltatt. Mao, dersom man blir begått vold mot, så har ens meninger intet å gjøre i en skoledebatt. Hvis vi skal følge TTs prinsipp, så blir det få hyggelige debatter på skoler i nærmeste fremtid og ytringsfriheten blir ytterligere truet.

 

Jeg foreslår at vi alle snur ryggen til SOS-rasisme og deres like, tar avstand fra ALL vold uansett begrunnelse og tillater alle å snakke, så vi kan få ALLE trollene frem i lyset, også sosialisttrollene.

 

Ontologen

Hamas følger opp sin profet Muhammeds pedofile stil!

18 Aug

Hamas arrangerer ekteskap mellom 450 av sine terroransatte og 450 småjenter under 10 år.

 

http://www.debbieschlussel.com/5787/the-hamas-marries-450-child-brides-video-of-the-dayb/

 

http://israelmatzav.blogspot.com/2009/07/hamas-sponsors-mass-wedding-for-little.html

 

http://barenakedislam.wordpress.com/2009/08/02/yes-those-450-pre-pubescent-little-girls-in-the-hamas-video-are-brides/

 

http://www.liveleak.com/view?i=864_1250504304

 

http://infidelsarecool.com/2009/07/31/gaza-hamas-weds-450-child-brides-in-mass-wedding/

 

Kanskje de følger Muhammeds gode eksempel beskrevet i Hadith :

 

Sahih bukhari

 

Volume 7, Book 62, Number 65
http://www.usc.edu/de… … 07.062.065
Narrated ‘Aisha:
that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: I have been informed that ‘Aisha remained with the Prophet for nine years (i.e. till his death).” what you know of the Quran (by heart)’

Volume 7, Book 62, Number 88
http://www.usc.edu/de… … 07.062.088
The Prophet wrote the (marriage contract) with ‘Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).

Sahih muslim

 

Book 008, Number 3310
http://www.usc.edu/de… … l#008.3310
‘A’isha (Allah be pleased with her) reported: Allah’s Apostle (may peace be upon him) married me when I was six years old, and I was admitted to his house when I was nine years old.

Ontologen